Co si zaslouží každý?

Nejrychlejší, nejkvalitnější a nejefektivnější první pomoc

Náš cíl

Zpřístupnit kvalitní zdravotní dohled na společenských, kulturních a sportovních akcích

Chceme pomoci

Pořadatelům a organizátorům, které zasáhla opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

Image

Co děláme?

Nadační fond zdravotnické záchranné služby vznikl jakožto reakce jejího zakladatele na osobní prožitek nehody s nutným zásahem zdravotnické záchranné služby. Za projektem tak stojí touha po co nejrychlejší, nejkvalitnější a nejefektivnější první pomoci.

Aktuálně je naším největším cílem pomoci společnostem i jednotlivcům působícím v oblasti pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, kteří byli v nedávné době citelně zasaženi pandemií onemocnění SARS-CoV-2 a s tím souvisejícím zákazem konání daných akcí.

Abychom pomohli znovuobnovení dříve pravidelně pořádaných hromadných akcí, rozhodli jsme se těmto subjektům pomoci prostřednictvím zajištění bezplatného zdravotnického dozoru, který pravidelně tvoří nutnou a nemalou část rozpočtu těchto akcí (sanitka, záchranáři na elektrokolech, pěší zdravotníci apod.)

Chcete přispět?

Podporou sbírky Nadačního fondu zdravotnické záchranné služby přispějete k znovuobnovení pořádání společenských akcí (festivaly, běhy a jiné sportovní akce, koncerty atd.), které byly zasaženy epidemiologickou situací.

Tuto naši činnost můžete podpořit finančním darem na bankovní účet č. 6016739309/0800 vedený u České spořitelny a.s.

Image

FastMEDIC - záchranáři na kolách

Záchranář, který se k pacientovi případně ke zraněnému ve špatně dostupném terénu dostane pomocí elektrokola rychleji než sanitka a poskytne mu tak včasnou první pomoc. Hlídka se skládá vždy ze záchranáře a zdravotníka, kteří jsou vybaveni batohem se základními věcmi na ošetření od sterilního krytí po automatický defibrilátor. Umíme poskytnout co nejdříve odbornou první pomoc, dostat se k nemocnému, který je na nepřístupném místě či mezi velkým počtem lidí (např. na velkých sportovních či kulturních akcích, dále pak v parcích, cyklostezkách, pěších zónách nebo při husté dopravní situaci) a vyhodnotit situaci a poskytnout první pomoc a ošetření před případným příjezdem posádky ZZS.

Náš tým

Image

Petr Sviták

předseda správní rady
Image

Aneta Čílová

členka správní rady
Image

Kristýna Koutná

členka správní rady
Image

Marek Jedlinský

člen správní rady

Napište nám